Movies Library

HD
109 min

Sidhi: The Story of Ah - 1999

https://moviehab.asia/embed/Z47YQ https://moviehab.asia/embed/movie?id=Z47YQ
HD
95 min

Gen. Tapia: Sa Nagbabagang Lupa - 1994

https://moviehab.asia/embed/Y63WA https://moviehab.asia/embed/movie?id=Y63WA
HD
96 min

Sanctuario - 1974

https://moviehab.asia/embed/X68Lv https://moviehab.asia/embed/movie?id=X68Lv
HD
108 min

Parehas ang Laban - 2001

https://moviehab.asia/embed/Wn3LE https://moviehab.asia/embed/movie?id=Wn3LE
HD
122 min

Balweg The Rebel Priest - 1987

https://moviehab.asia/embed/Vm3Az https://moviehab.asia/embed/movie?id=Vm3Az
HD
98 min

Laya - 1981

https://moviehab.asia/embed/Rg3OV https://moviehab.asia/embed/movie?id=Rg3OV
SD

Machete: Istatwang buhay - 1990

https://moviehab.asia/embed/Q19nG https://moviehab.asia/embed/movie?id=Q19nG
SD

Machete II - 1994

https://moviehab.asia/embed/P137A https://moviehab.asia/embed/movie?id=P137A
HD
120 min

Alfredo Lim: Batas ng Maynila - 1995

https://moviehab.asia/embed/O73MR https://moviehab.asia/embed/movie?id=O73MR
HD
76 min

Adik - 2022

https://moviehab.asia/embed/Nx3L2 https://moviehab.asia/embed/movie?id=Nx3L2
HD
120 min

Hello, Universe! - 2023

https://moviehab.asia/embed/Mj3wm https://moviehab.asia/embed/movie?id=Mj3wm
HD
92 min

The Super Mario Bros. Movie - 2023

https://moviehab.asia/embed/KO3Z8 https://moviehab.asia/embed/movie?id=KO3Z8
HD
90 min

Sex Games - 2023

https://moviehab.asia/embed/GZ355 https://moviehab.asia/embed/movie?id=GZ355
HD

Walang Katumbas Ang dugo

https://moviehab.asia/embed/y8L8R https://moviehab.asia/embed/movie?id=y8L8R
HD
109 min

Sa Kuko ng Agila - 1989

https://moviehab.asia/embed/xGKGP https://moviehab.asia/embed/movie?id=xGKGP
SD

Bakit Iisa Lamang Ang Puso? - 1989

https://moviehab.asia/embed/wjJjX https://moviehab.asia/embed/movie?id=wjJjX
SD
96 min

Roberta - 1997

https://moviehab.asia/embed/vgGgn https://moviehab.asia/embed/movie?id=vgGgn
HD
99 min

Girlfriend Na Pwede Na - 2023

https://moviehab.asia/embed/j2p24 https://moviehab.asia/embed/movie?id=j2p24